The RAINCOAT project

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-04949).

Nanocoatings with pioneering properties.

Robust, Easy-to-Clean Nanocoatings.
Nanocoatings for metal, plastic, mineral and composite surfaces.

Σκοπος

Αντικείµενο του RAINCOAT (Robust AntisoilINg COATings) είναι η βιοµηχανική έρευνα για την ανάπτυξη εύκολα καθαριζόµενων νανο-επικαλύψεων - δηλ. εξαιρετικά λεπτών (αόρατων) φιλµ που έχουν ιδιότητες αποτροπής προσρόφησης ρύπων - για µεταλλικές, πλαστικές, ορυκτές και σύνθετες επιφάνειες. Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν επικαλυπτικά συστήµατα, οι ιδιότητες των οποίων υπερβαίνουν το σηµερινό επίπεδο τεχνολογικής στάθµης-η εταιρεία µας έχει ήδη καταθέσει 4 διεθνείς αιτήσεις διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.

Πρόκειται για πρωτοποριακή τεχνολογία, η οποία, μέσω απλής επάλειψης, καθιστά οποιαδήποτε επιφάνεια αντικολλητική σε άλατα και ρύπους, παρέχοντας επιπρόσθετα, ισχυρή προστασία από βακτήρια και μικρόβια. Τα πλεονεκτήματα αυτά την καθιστούν απαραίτητη και άμεσα εκμεταλλεύσιμη σε ένα πλήθος εφαρμογών, π.χ. από τις καθημερινές επιφάνειες που ερχόμαστε όλοι μας σε συχνή επαφή μέχρι αρχιτεκτονικές κατασκευές, μέσα μεταφοράς, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, ηλεκτρονικές διατάξεις, κλπ. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν επικαλύψεις για:

  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ/ ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ
    Αλουμίνιο/ Ανοξείδωτος χάλυβας
  • ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ/ ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΡΡΟΦΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝ
    Πετρώματα πορώδη και μη/ Μάρμαρο
  • ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ/ ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ & ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ
  • ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ και Plexiglass/ ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ & ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ

Η προτεινόµενη τεχνολογία υιοθετεί µια επαναστατική προσέγγιση, δύο σταδίων: Στο 1ο στάδιο, λαµβάνει χώρα µια ήπια εξοµάλυνση του προφίλ επιφανειακής µικροτραχύτητας και ταυτόχρονα, δηµιουργούνται ενεργά κέντρα που λειτουργούν ως σηµεία αγκύρωσης για την επικάλυψη. Στο 2ο στάδιο, αναπτύσσεται ένας υβριδικός αντιρρυπαντικός υµένας, ο οποίος προστατεύει την επιφάνεια και την καθιστά µόνιµα αντι-κολλητική σε ρύπους και µικροοργανισµούς.

ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ

Η επικάλυψη είναι εντελώς αόρατη στο ανθρώπινο µάτι. Σε αντίθεση µε τις κοινές υδατο-απωθητικές επικαλύψεις, οι οποίες χάνουν τη λειτουργικότητά τους σε σύντοµο διάστηµα µετά την έκθεσή τους σε συνήθεις συνθήκες, τα αναπτυχθέντα συστήµατα διατηρούν την αρχική τους απόδοση σε ένα µεγάλο εύρος συνθηκών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έχουν ήδη δηµοσιευθεί σε διεθνή συνέδρια και επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές. Η εύκολη εφαρµογή και η υψηλή αντοχή των επικαλύψεων καθιστούν δυνατή την ταχεία ενσωµάτωση της τεχνολογίας από διαφορετικούς βιοµηχανικούς κλάδους, καθώς επίσης και από τον τελικό καταναλωτή, µέσω do-it-yourself εφαρµογών. Ο αντίκτυπος του έργου είναι ιδιαίτερα σηµαντικός-τα άµεσα αποτελέσµατα είναι η µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος και η αύξηση της προστιθέµενης αξίας ποικίλων προϊόντων.

Υβριδικα Λειτουργικα Επικαλυπτικα Συστηματα

Αποκατάσταση και επικαλυψη επιφανειών.
1. Προστασία από σκόνη και ατμοσφαιρική ρύπανση.
2. Αποτροπή επικαθίσεων και αλάτων.
3. Φυσική εξόντωση μικροβίων και ρύπων κατά την επαφή.
4. Αντιμετώπιση νηματοειδούς διάβρωσης.
5. Κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων.
6. Αποτροπή συμπύκνωσης υδρατμών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά επικαλύψεων:

Πάχος μικρότερο από 150 νανόμετρα.
Πλήρης διαφάνεια, ακόμα και μετά από εκτεταμένη τριβή και γήρανση (δοκιμές με βάση το πρότυπο ASTM E891).
Ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα (κατά ISO 2409:2013).
Διατήρηση υδροφοβικότητας (γωνία επαφής με το νερό: ~1100), ακόμα και μετά από τριβή (κατά ISO 11998:2006).
Υψηλή αντοχή σε UV, θερμοκρασία και υγρασία (κατά ISO 11507:2007).
Υψηλή αντοχή σε αλατονέφωση, οξέα, διαλύτες και διαβρωτικό περιβάλλον (κατά ASTM B117, ASTM G87-02 και DIN 50018/50021).
Πλήρης σκλήρυνση εντός 24 h σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Παθητική αντιμικροβιακή προστασία.

Πληροφοριες εργου

Συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-04949) στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.


Πορεία Εξέλιξης RAINCOAT

Έναρξη Προγράμματος RAINCOAT

08 Μαΐου 2018

Συμμετοχή στο Συνέδριο CoSi 2021

29 Ιουνίου 2021

Συμμετοχή στο Συνέδριο EUROMAT21

17 Σεπτεμβρίου 2021

Συμμετοχή στο Συνέδριο ACAC22

01 Ιουλίου 2022

Υποβολή 1ου διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον ΟΒΙ

27 Ιουλίου 2022

Υποβολή 2ου διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον ΟΒΙ

01 Αυγούστου 2022

Συμμετοχή στην έκθεση Οικοδομή Εxpo

14-16 Οκτωβρίου 2022

Υποβολή ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

21 Οκτωβρίου 2022

Υποβολή διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας

31 Οκτωβρίου 2022

Λήξη προγράμματος RAINCOAT

07 Νοεμβρίου 2022

Συντονιστής

H BFP Advanced Technologies, η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη προηγμένων υλικών και λειτουργικών επικαλύψεων, είναι ο αποκλειστικός συντονιστής του έργου.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2013 στην Αθήνα. Μέχρι σήμερα έχει αποσπάσει πολλά βραβεία και διακρίσεις, ενώ έχει ήδη κατοχυρώσει με διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας ένα ισχυρά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προηγμένων υλικών και υδρόφοβων επιστρώσεων για γυάλινα υποστρώματα. Η BFP παράγει τη σειρά επικαλυπτικών υμενίων NanoSkinTM, AutoSkinTM, MarineCoatTM και SolarSkinTM που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Επικοινωνήστε μαζί μας